Kariyer

EgeWEB - Kariyer

EgeWEB, vizyon ve misyonunun teminatı olan insan kaynağını en etkin şekilde yönetmeyi hedefleyerek, “temel değerlerimiz” diye tanımladığımız değerler üzerine kurulmuştur. Politikamız, çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini, üstün performans ve bağlılığını destekleyerek kalifiye, çok yönlü ve kalite odaklı işgücünü teşvik etmektir. Şirket değerlerinin her çalışan tarafından paylaşıldığı, benimsendiği ve uygulandığından emin olarak, şirketin işgücünün sürdürülebilir üstün performansını sağlamayı hedefliyoruz. İnsan Kaynakları politikamızın, tüm çalışanlarımız tarafından doğru anlaşılması için, değerlerimize bağlı olarak ilkelerimiz geliştirilmiştir: - Çalışanlarla olan ilişkilerimizde temel ilkelerimiz; karşılıklı güven ve saygıyı oluşturmak, şeffaf ve açık iletişimi benimsemek, kişisel bilgilerin gizliliğini korumak ve çalışanlara eşit fırsat verme prensibini desteklemektir. - EgeWEB'deki tüm süreçler yasa ve mevzuata uygun olarak oluşturulur. Bu nedenle; çalışanların, şirketin Etik Kuralları ve Disiplin Prosedürüne uygun hareket etmeleri beklenmektedir. İşyerinde motivasyonu ve çalışma barışını korumaya yönelik bu kurallar prosedürlerle tanımlanmıştır ve bu kuralların çalışanların kendi menfaatleri için konulduğunun bilinmesi için gerekli özeni gösteririz. - Çalışanlarımız EgeWEB'in başarısının en önemli anahtarıdır. Bu nedenle; stratejimiz, doğru insanları doğru işe yerleştirmektir. - EgeWEB'e katılan her yeni birey bütünlüğümüz bir parçası olacak, şirketin vizyon ve misyonunu gerçekleştirecek ve şirket kültürümüzün devamını sağlayacaktır. Bu nedenle, adayların şirket kültürümüze uygunluğuna ayrıca özen gösteririz. - Çalışanın dengeli kişisel ve meslek hayatının, verimliliği artıracağından hareketle, çalışanların sadece fiziksel, çevresel ve mesleki sağlıkları için değil; aynı zamanda, zihinsel ve duygusal sağlıkları için de uygun bir çalışma ortamı yaratırız. - “Öğrenen Organizasyon” un öneminden ve çalışanlarımızın en değerli varlıklarımız olduğu gerçeğinden hareketle, çalışanlarımızı motive etmek ve işgücü mevcudiyetimizi korumak için eğitim planlamalarına, kariyer yönetimine ve performans yönetimine önem veririz.

Amacımız
  • Çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmek.
  • Kaliteli hizmet anlayışı bilincini yerleştirmek
  • Çalışanlarımızın şirkete olan bağlılıklarını korumak, performans ve motivasyonlarını artırmak.
  • Çalışanlarımızın sürekli gelişim ve değişime adaptasyonlarını sağlamak.
Online BaşvuruEgeForm İş Başvuru Formu

Adı
Soyadı
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Cinsiyet Bay Bayan
Referanslar
Alışkanlıklar Sigara içiyorum Sosyal içiciyim İçmiyorum
Yabancı Dil İngilizce
Almanca
Fransızca
İspanyolca
Çince
Rusça
Diğer
Askerlik
Eğitim
Bilgisayar Bilgisi